จุดเด่นของเรา

จุดเด่นของเรา

ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของเรา สร้างข้อเสนอที่มีมูลค่าที่ไม่ซ้ำกันของเรา

 • ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วโลก
 • เครือข่าย Supply Chain ที่กว้างขวาง
 • ชำนาญในการกระจายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ระบบแบบบรูณาการ “Oracle ERP”
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการบริหารงานขายแบบอัตโนมัติของฝ่ายขาย (SFA)
 • มีแหล่งข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มทางเลือก ในการจัดหาชิ้นส่วนของสินค้า, การออกแบบและการพัฒนาสินค้าของลูกค้า
 • มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการจัดหาสินค้าจากทุกมุมโลก

ภารกิจของเราทำให้เราโดดเด่นเป็นพิเศษในการมอบบริการอันเป็นเลิศแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 • ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยรวม
 • ลดระยะเวลาในการจัดหาสินค้าให้สั้นลง
 • ทำให้รวดเร็วและลดความซับซ้อนของ Supply chain
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็ว
 • ทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ข้อกำหนดต่าง ๆของลูกค้า