กลุ่มลูกค้า

เรามีประสบการณ์ความชำนาญหลากหลายสาขา เพื่อให้บริการและรองรับความต้องการเฉพาะด้านในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึง

กลุ่มผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ และไดรฟ์
กลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านไฟฟ้า สาหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (LV)
กลุ่มอุตสาหกรรมออโตเมชั่นและอุปกรณ์
กลุ่มระบบความปลอดภัยและเครื่องมือวัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเคเบิลและชุดสายไฟ
กลุ่มดิสเพลย์ (LED) และระบบแสงสว่าง
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานทดแทน
กลุ่มการแพทย์ วิทยุการบินและอวกาศ
กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์